böcker - - side sassy your for designs 50 - stitch cross Subversive (9781576877555) Bokhandel aac12xeoa71889-Böcker

Kapitalet första boken. Kapitalets produktionsprocess - Karl Marx Mats Lindberg - böcker (9789179243203) Bokhandel
Business Model Generation - Alexander Osterwalder Yves Pigneur - böcker (9789144091525) Bokhandel
Ledarskap - Stefan Sveningsson Mats Alvesson - böcker (9789147094929) Bokhandel
Vita spår - Emelie Schepp - böcker (9789146230106) Bokhandel
MAN KAN OM MAN VILL ATT LEVA MED ASPERGER SYNDROM UR TVÅ PERSPEKTIV - Daniel Nyberg Kerstin Nyberg - böcker (9789198391909) Bokhandel
Eine slutar med blöja en barnbok som stöd i er potträning - Linnéa Almgren - böcker (9789198312423) Bokhandel
LasseMajas sommarlovsbok En dag på stranden - Martin Widmark - böcker (9789178034482) Bokhandel
Food pharmacy en berättelse om tarmflguldr snälla bakterier forskning och antiinflammatorisk mat - Mia Clase Lina Nertby Aurell - böcker (9789174248098) Bokhandel
Artificial Intelligence A Modern Approach Global Edition - Stuart Russell Peter Norvig - pocket (9781292153964) Bokhandel

ARTIKEL | 5 juni 2019

Seminarium: Schysst offentlig upphandling av IT-produkter

Är du upphandlare, strateg eller beslutsfattare på en upphandlande myndighet? Välkommen till ett seminarium om risker i IT-sektorn den 16 september!

Bara ett barn - Malin Persson Giolito - böcker (9789146234586) Bokhandel
Julia äter allt - Eva Eriksson Lisa Mguldni - böcker (9789163888007) Bokhandel
Shrinking space
Cookie rookie För dig som älskar att baka - Johanna Westman - böcker (9789129713015) Bokhandel
ARTIKEL | 15 maj 2019

Studies in Emotion and Social Interaction - Anna Wierzbicka - böcker (9780521599719) Bokhandel

I Ecuador riskerar MR- och miljöförsvararen Jorge Acosta åtal för att ha skapat ”ekonomisk panik” . Detta efter att ha rapporterat om dåliga arbetsvillkor för arbetare i banansektorn och om produktionens negativa påverkan på miljön.

Husbil genom Europa turförslag för husbilssemestern - - böcker (9789113094335) Bokhandel
Havneguiden 3 Lindesnes - Bergen 3. utgave - Hanne og Jørn Engevik - böcker (9788279972198) Bokhandel Make ICT Fair
ARTIKEL | 7 maj 2019

Copper with a Cost – film om kopparutvinning i Zambia

Swedwatchs film ”Copper with a Cost” illustrerar hur brytning av koppar fått negativa konsekvenser för miljö och människor i Zambia.

Comparative Government and Politics - Rod Hague Martin Harrop John McCormick - pocket (9781137528360) Bokhandel Teman
  • Arbetsvillkor
  • Högrisk- och konfliktområden
  • Utsatta grupper
  • Miljö och klimat
  • Lokalsamhällens rättigheter
  • Offentlig upphandling
Gustav Mahler's Symphonies - Lewis M. Smoley - böcker (9780313297717) Bokhandel

Arbetsvillkor

I de globala leverantörsleden är risken för kränkningar av mänskliga rättigheter stor. Dessutom krymper många MR- och miljöförsvarares möjligheter att verka. Företag har ansvar att förhindra kränkningar i alla delar av sin verksamhet.

Läs mer om Arbetsvillkor
Mordet på kommendören andra boken - Haruki Murakami - böcker (9789113089416) Bokhandel

Högrisk- och konfliktområden

I områden där det råder krig och konflikt, eller där staten är svag, är risken att mänskliga rättigheter kränks förhöjd. Det ställer stora krav på företag med verksamhet i sådana områden att känna till och hantera riskerna.

Läs mer om Högrisk- och konfliktområden
Meditations - Marcus Aurelius - böcker (9781945644573) Bokhandel
Feel Better Fast and Make It Last Unlock Your Brain's Healing Potential to Overcome Negativity Anxiety Anger Stress and Trauma - Dr Daniel Amen - böcker (9781496425652) Bokhandel
Caminando 1 Lärobok inkl ljud fjärde upplagan - Elisabet Waldenström Ninni Westerman Åsa Bretz Åsa Gustafsson Märet Wik-Bretz - böcker (9789127437142) Bokhandel
Monica Bellucci - Monica Bellucci - böcker (9780847835072) Bokhandel

Utsatta grupper

Vissa grupper löper större risk att påverkas negativt av företags verksamhet än andra. Det kan handla om barn, ursprungsfolk eller migrantarbetare. Oavsett vilka de är, har företag ett ansvar att förhindra att deras rättigheter kränks.

Läs mer om Utsatta grupper
Livet med kvantfysiska glasögon - Mikael Säflund Titti Nordieng - böcker (9789188403339) Bokhandel
Nej och åter nej - Nina Lykke - cd-bok (9789176472101) Bokhandel

Miljö och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och nära sammanlänkade med påverkan på mänskliga rättigheter. Företag har ett ansvar att förhindra att de bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar.

Financial Markets and Institutions Global Edition - Fröderic S. Mishkin Stanley G. Eakins - pocket (9781292215006) Bokhandel
Subversive cross stitch - 50 designs for your sassy side -  - böcker (9781576877555)     Bokhandel
Engelsk-svensk teknisk ordbok - Einar Engström - böcker (9789197137294) Bokhandel

Lokalsamhällens rättigheter

Stora projekt som gruvnäring eller dammbyggen tvingar ofta människor att flytta. Samhällen som berörs av ett företags verksamhet har rätt att bli tillfrågade innan nya projekt startar och de som påverkas negativt har rätt till skälig kompensation.

Läs mer om Lokalsamhällens rättigheter

Offentlig upphandling

Den offentliga sektorn upphandlar varje år varor och tjänster för miljarder. Staten, kommunerna och landstingen har ett särskilt ansvar att se till att det som köps in är hållbart producerat. De har också stora möjligheter att värna mänskliga rättigheter och miljö i produktionen genom att ställa krav.

Läs mer om Offentlig upphandling